Doğum öncesi doğum sırası veya doğumdan sonraki dönemde gelişmekte olan beyni bir takım farklı nedenlerden dolayı etkilenmesi sonucu ortaya çıkan kalıcı olan fakat ilerleyici olmayan bir bozukluktur. Selebral palsi tipleri ise:

Spastik

diskinetik

Ataksik

Hipotonik

Mix Tipleridir.

Serbral palsi de Özellikle dikkat edilmesi gereken durum duyusal algısal bozukluklar yaratan ve ciddi motor bozukluklara neden olan olayların birlikte incelenmesidir. Çocuklarda duyusal girdilerin anormal bir şekilde işlenmesi ve yorumlanmasıyla bozukluklar daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Serebral palside temel hedef mobiliteyi sağlamak geliştirmek ve çocuğu sosyal bir birey haline getirmektir. Günümüze kadar yapılan çalışmalar daha çok motor sistem üzerinde kinetik kinematik analizler üzerinde durmuştur. Buradaki problem Çocukta sadece kas iskelet sistemi problemleri Ve bunların performansının zayıflığı üzerinde durulmasıdir. Fakat birey bir bütündür ve diğer duygularla birlikte kendi sistemini işler çalıştırır motor duyu algı sistemi her zaman birlikte çalışır.

Çocuklarda motor bozuklukların yanında vestibuler taktil ve proprioseptif Duyu problemleri vücut farkındalığının ve kinestetik duygunun zayıflığı Ayrıca görsel sistemdeki problemler odaklanma gibi durumlarda Sıkıntılar gözükmüştür.

Diskinetik Serabral Palsili çocuklarda Görülen duygusal problemler:
Odaklanma ve fokus problemleri
Proprioseptif sistemle alakalı azalmış duyusal girdiler. Üst ekstremitelerdeki girdiler alt ekstremitelere göre daha belirgin Azalma görülür.
Vücut farkındalığında ve kinestetik beceride azalma

Hipotonik serebral palsili çocuklarda görülen bozukluklar:
Dokunsal ve proprioseptif Duyusal girdiğinin azalması
Kinestetik ve vücut farkındalığının azalması
Çocuğun kendi ortamının güvensiz bir şekilde oluşturulması
Vücut koordinasyonunun ve stabilizasyonun bozulması

Ataksik Serabral Palsili çocuklarda görülen bozukluklar
Görmenin denge ve postural düzgünlüğü için kullanılmasındaki zayıflık
Görsel problemler özellikle görsel algı da azalma ve ciddi Nistagmus görülmesi
Postural güvensizlik korku duyusal bilgilerin iletimindeki gecikme
Proprioseptif Sistemde bütün vücutta genel olarak azalma. Ayrıca duyu motor entegrasyonundaki bozulmalar ciddi şekilde göze çarpar.

Serabral Palsili ile çocuklarda duyusal eğitim:
Elin fonksiyona şekilde kullanılmasını artıracak aktiviteler yapılmalı.
Kullanılacak İsimlerin büyüklüklerine göre elin ayarlanması metal rotasyonların yapılması sağlanmalı.
Nesne taşınması sırasında nesnenin Ağırlığına göre üst ekstremitenin ayarlanması. Ne çok az ne de çok fazla kuvvetle aktivitenin tamamlanması.
Yapılacak uygulamaların gözleri kapalı bir şekilde tekrar edilmesi.
Bazen çocuklarda görme engelleri yönelik kullanılan kitapların Legoların kullanılması onlardaki ayırt etmeyi arttırır.
Çocukların ellerine sürekli yorumlayabilmesi için değişik nesnelerin verilip bunların ayırt edilmesi ile ilgili geri Dönutleri alması lazım.
Gözler kapalı aktivitelerin artırılıp elle çizilen nesnelerin şekillerini farketme kendisi de çizilen şekli hafızayı alıp tekrar çizme (grafestezi)
Kinestetik duygulara göre uygulamalar yapılma.
Uygulamalar yaparken çocuklar çok hafif temaslar kurarak çok hafif dokunarak normal hareketi destekleyici çalışmalar yapması lazım.
Çocukta bol bol zihinsel tekrarların yapılması.