Okul Öncesi Eğitimin Tanımı

Okul öncesi eğitimin tanımları çeşitli biçimlerde yapılmakla birlikte hepsinde hedeflerin ortak olduğu söylenebilir. Aşağıda çeşitli okul öncesi eğitimi tanımları yer almaktadır.

1. 1993’te toplanan Milli Eğitim şurasında okul öncesi eğitim, 0-72 ay çocukların gelişim örüntülerine uyumlu bireysel özelliklerine uygun, çevresel imkanları çocuk gelişimini destekleyici materyallerle zenginleştirilmiş toplumsal kültür değerleriyle bağdaşık temel eğitime yönlendirici ve hazırlayıcı eğitim süreci olarak tanımlanmıştır.

2. Okul öncesi eğitim doğumdan ilkokulun başlangıcına kadar olan yıllarda bu yaş grubuna ve gelişim düzeylerine uygun çeşitli uyaranlarla pekiştirilmiş olanaklar sağlayan gelişimi olumlu ve en iyi biçimde yönlendiren eğitim süreci olarak tanımlanabilir (Oğuzkan ve Oral 1997).

3. Okul öncesi eğitim doğumdan itibaren başlayabilir ve çocuğun ilerideki sosyal hayatı ve eğitim hayatında önemli rol oynayacak duygusal, zihinsel dil gelişimlerini büyük ölçüde tamamlamasına yardımcı eğitim sürecidir (Aral, Kandır v.d 2000). 

4. Okul öncesi eğitim 0-5 yaş aralığında bireyin tüm gelişim alanlarını destekleyerek doğumdan ölüme kadar olan dönemde öğrenme temellerinin atıldığı planlı bir süreç olarak ifade eder (Tuğrul 2006).

Bahsedilen mevcut tanımların dikkat çeken ortak özellikleri okul öncesi eğitimi dendiğinde çocukların bedensel, motor, sosyal-duygusal, zihinsel ve dilsel gelişimlerine yardımcı olmayı amaçlayan, zengin uyarıcı ve uygun mekan koşullarını önemseyen hayat boyu süren eğitimi destekleyici nitelikte bir adım olarak görmeleridir.

Okul Öncesi Eğitiminin Önemi

Okul öncesi eğitim, çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen yılları kapsayan ve çocukların sonraki yaşamlarında önemli rol oynayan bedensel, zihinsel, psikomotor, dil ve sosyal duygusal gelişimlerini büyük ölçüde tamamlandığı, ailelerde ve kurumlarda verilen eğitimle kişiliğin şekillendiği gelişim ve eğitim süreci olarak tanımlanır. Bireylerin sağlam bir kişilik yapısı kazanmalarında, uyumlu, yaratıcı ve üretken olmalarında okul öncesi eğitim almış olmalarının büyük katkısı bulunmaktadır.

Günümüzde bilimin ve teknolojinin hızla gelişmesiyle öğretmen adaylarının geleneksel eğitim rollerinde gelişmeler meydana gelmektedir. Toplumda yaşayan bireylerin gelişmelere uyum sağlamaları ve toplumun yetişmesinde önemli bir rol üstlenen eğitim kurumlarının kalkınması bakımından en önemli rol ve görev öğretmenlerindir.

Leave a Comment