DUYU BÜTÜNLEME

Dr.ayres duyu bütünlemesini kişinin kendi vucudundan ve çevreden gelen uyarıları vucudunu etkili olarak kullanabilmek için gerçekleşen bir nörolojik organizasyon süreci olarak tanımlanmiştir Duyu bütünleme duyu bütünleme terapisinin en önemli prensibi çocuga amaçlı aktivitelerde kullanabilmesi için duyuyu organize ve işleyebilme becerisinin kazandırılmasıdır Terapist çocugun yeteneklerini ortaya çıkarabilecegi ancak tedavi sırasında meydana gelebilecek tehlikelre karşı hazır olabilecegi güvenli bir odanın hazır bulunmasını sağlar.terapist çocuga taktil,vestibüler ve propioeptif uyaranlarla ilgili Fırsatlar sunarak kendi kendine regülasyonun ,duyu farkındalığı ve desteklerlede kulanabilmesi için duyuyu organize edebilmesi ve işleyebilme becerisinin kazandırılmasıdı 

Terapist postural, oküler kontrol veya bilateral gelişimi destekler ve bu alanlarda çalışmalar yapar ve bu çalışma alanlarının en az bir tipi özellikle sunulur.
Terapist çocuğun zaman ve uzaysal davranışını organize etmek ve çocuğun değişik motor görevleri planlama ve kavramsallaştırma yeteneklerini düzenlemek için çalıştırır.
: Terapist aktivite seçimini çocukla tartışır ona ekipman, materyal veya aktivitenin çeşitli yönleri ile ilgili seçim konularında izin verir.
Terapist aktivitenin kompleksliğini çocuk başarılı bir şekilde cevap verebildikçe artırır. Bu aktiviteler primer olarak çocuğun gelişimsel seviyesine göre düzenlenir
Terapist, çocuğun duyusal modülasyon ve ayırt etmesine odaklanan postural, oküler, oral kontrol veya praksise başarılı adaptif cevaplar verebileceği çalışmalar hazırlar ve sunar.