DİL TERAPİSTİ

Dil terapisti Dil Konuşma bozukluklukları alanında Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora yapmış Konuşma Bozukluğu, Yutkunma, Kekemelik ses alanında

tedavi amaçlı uygulamalar yapan sağlık personelidir.

#dilterapisti #dilterapisinedir # dil terapisi