Bireyler, kaza veya hastalık sonucu sakatlanarak iş görebilme yeteneğinin
tamamını ya da bir kısmını yitirebilirler. Bu bireylerin sakatlıklarının ve fiziksel
yetersizliklerinin giderilmesi ya da azaltılması yönünde hizmetler verilir. Ayrıca yeni
beceriler kazandırılması yönünde bireylerin kendilerine yetecek duruma
getirilmeleri ve sosyal çevreyle uyum sağlamaları için de çalışılır. Tüm bu
hizmetlere rehabilitasyon hizmetleri adı verilmektedir.