Çocuğunuz erken dönemden itibaren ısrarla parmak ucuna basıyorsa önce bir Çocuk Nöroloğu’nun görmesini tavsiye ediyoruz. Ama eğer çocuğunuz, yürümeye başladıktan sonra parmak ucu basmaya başlamışsa yani parmak ucu basış, çocuğunuzun yürümeye başlamasıyla ortaya çıkmışsa çocuğunuzu bir Çocuk Ortopedistinin görmesinde fayda olabilir. Zaman kaybı yaşamamak için Parmak ucu yürüyen çocuklara verilecek fizyoterapi desteği için konunun uzmanlarından destek alınması önemlidir.

Parmak ucu yürüyen çocuklarda bacaklarının alt arka tarafındaki kaslarda gerginlik oluşmakla birlikte ayak bileği eklem hareketinde de azalma görülmektedir. Tüm bunlara ek olarak bacaklarının ön kısmındaki kaslarda zayıflık gelişebilir ve bu yüzden kas grupları arasındaki güç farkına dikkat edilmelidir.

Normal motor gelişimde 14-18.aylarda çocukların ayak tabanlarının tam olarak yere değerek yürümeye başlaması beklense de bazı çocuklarda yürüme, parmaklarının ucuna basarak başlar. Bu durumun, çocuğun yürümeyi öğrenmesi ve pekiştirmesiyle birlikte 3-6 ay sonrasında azalması 2. yılın sonunda ise kaybolması beklenmektedir. 2 yaşından sonra çocuk hala ayak tabanına basarak yürümüyor, topuk vuruşu yapmadan veya kısıtlı topuk vuruşu yaparak vücut ağırlığını, ayağının ön kısmı tarafıyla taşıyorsa “parmak ucunda yürüyen çocuk” olarak adlandırılır.

Parmak Ucu Yürümeye Neden Olan Durumlar

 • Orta şiddetli diplejik serebral palsi
 • Duchenne kas atrofisi
 • Vücudun alt uzuvlarındaki kas-iskelet problemleri sonucu
 • Tetrakord Sendromu
 • Otizim
 • Doğuştan olan veya pozisyon sebebiyle oluşan aşil tendon kısalığı
 • Nörogelişimsel problemler

Parmak Ucu Yürüyen Çocuklardaki Belirtiler

 • İki ayakta da parmak ucuna üstüne basarak yürürler.
 • Dengelerini parmak uçlarını kullanarak sağlarlar.
 • Dizler düz pozisyondayken yürüme yaparlar.
 • Bazen ayak tabanları yere tam temas halinde dik durabilirler.
 • Ayak bileği eklem hareketlerinde limitasyon gerçekleşebilir.
 • Genelliklerinde aile geçmişlerinde parmak ucu yürüme geçmişi bulunmaktadırlar.
 • Yaşıtlarıyla iletişim kurma yönünde sıkıntı yaşamazlar.

Parmak Ucu Yürümeyi Değerlendirme Yöntemleri

 • EMG yöntemi ile ilgili kas gruplarının aktivasyonu ölçülmektedir.
 • Uzman ve deneyimli fizyoterapistler tarafından gözlemsel yürüme analizi yapılmaktadır.Yapılan gözlemin video olarak kaydedilmesi, analizi kolaylaştırmaktadır.
 • Parmak Ucu Yürüme Anketi(PUYA) ile demografik bilgilere ,travma belirtilerine,nörolojik ve nöromuskular etkilenime ait sorular içererek güvenilir bir anket olarak kabul edilse de geçerliliği kesin değildir.
 • Parmak Ucu Yürüme Anketi ile birlikte ek olarak başka bir değerlendirme formu da kullanılmaktadır.Bu formda;iki taraflı olarak bacak boylarının ölçülmesi,aktif-pasif olarak eklem açıklığının ölçülmesi ve Silfverskiod Test ile ilgili kasın kontraktürü (kısıtlılık) ölçülmektedir.

Parmak Ucu Yürümede Fizyoterapi

 • Özellikle otizmin en yaygın sorunlarından biri olan vestibular sistemdeki bozukluk sonucunda beyin vücut hareketleri ve pozisyonu hakkında yanlış bilgilere sahip olur.Fizyoterapi seanslarında uygulanan terapötik vestibular uyarılar sayesinde beyine giden bu yanlış bilgilerin etkisi azaltılabilir veya yok edilebilir.
 • Oyun aktivitelerinin içerisine dinamik germe egzersizleri entegre edilerek ilgili kaslarda oluşan kısalıklara yönelik çalışmalar yapılır.
 • Uzman fizyoterapistler tarafından yapılan kinezyolojik bantlama yöntemi ile ayağın öne düşmesi engellenip,ayağın uygun pozisyonlaması yapılarak ön taraftaki kaslar uyarılır.
 • Ayak bileği eklem mobilizasyonu ve manuel terapi yöntemleri ile eklemlerde oluşabilecek/oluşan eklem kısıtlılığı giderilir.
 • Ayağın tam olarak yere basmaması sonucu oluşan dokunma duyusu ile ilgili problemlere yönelik egzersizler planlanılır.
 • Alt ekstiremite kas gruplarını güçlendirmeye yönelik egzersizler yapılmaktadır.
 • Yürüme bozukluğu sonucu oluşan denge problemlerine ve postür bozuklarına yönelik egzersizler ile hem bu sorunlar önlenir hem de bu egzersizler ile zayıf olan bu kaslar eğitilmiş olunur.
 • Fizyoterapistin gözlemlerine ve egzersizlerdeki ihtiyacına göre seçilen uygun ayakkabının önerilmesiyle yürüme tamamen düzeltilmese de, çocuğun topuğunu daha fazla aşağıya indirmesine yardımcı olunmaktadır.
 • Fizyoterapist tarafından gözlemlenerek çocuğun ihtiyacına yönelik ortez önerilerek gün içerisindeki yürüme bozukluğu azaltılır.

 

 

Leave a Comment