Özel öğrenme güçlüğü, bir zeka geriliği olmayıp zekanın zekanın normal ya da
normalin üstünde seyretmesine rağmen istenen düzeyde öğrenmenin
gerçekleşememesi durumudur.
Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda diğer engel grubundaki öğrenciler gibi
birbirinden farklı özellikler taşırlar.
Öğrenme güçlüğünün çeşitli tipleri vardır.

Bunlar;
Dil ve Konuşma Güçlüğü (Disleksi)
Matematik Öğrenme Güçlüğü (Diskalkuli)
Yazma Güçlüğü (Disgrafi)
Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar yukarıda söz edilen becerilerin yanında
motivasyon, düzen, planlı olma, organize olma v.b. alanlarda da sıkıntı
yaşamaktadırlar.
Doğru eğitim strajileri ve metodlarıyla, aile ile iş birliği çocuğun bu özel
durumunun zamanla ortadan kalkmasında etkili olacaktır.