Otizm genel olarak sosyal ve iletişim becerilerinde gerilik, tekrarlayıcı hareketler göz kontağı yüz
ifadesindeki durgunluk
düşüncelerini dar bir alanda toplaması çeşitlendirememesi gibi birçok belirtisi olan spektrum
bozukluklarına verilen genel addır. tanı olarak 4 yaşına kadar belirtiler keskinleşir. Kesin olmamakla
birlikte genetiksel olduğu düşünülmektedir..