ÖZEL EĞİTİM

Özel eğitim genel olarak bireyin değerlendirmesinde bu konuda uzman yapılan değerlendirmeler sonucunda bireyin Mental Gerilik , Görme Kaybı ,Dil ve Konuşma bozuklukları, Otizim, Gelişim Geriliği, İşitme, Hiper Aktivite,Disleksi gibi birçok alanda yetersizlikler olduğunda yapılan eğitim programıdır. Bu programı uygulayan özel eğitim alanında eğitim almış lisans mezunlarıdır