GÖRME ENGELLİ BİREYLER

Görme engelli birey; yardıma muhtaç, acınacak bir insan değildir. Diğer insanlardan çok farklı, üstün becerilere sahip bireyler de değildir. Bütün insanlarda olduğu gibi olumlu ve olumsuz özellilkler görme engelli bireylerde de mevcuttur. Görme engelli bireylerin okuyup yazmaları için kullanılan Braille (Kabartma) Alfabe Yöntemi ile onlar da diğer insanlarla aynı kitapları okur. Farklı yöntem ve metodlarla aynı bilgi ve eğitimi alırlar.

Görme engelli bireylerin bağımsız hareket becerilerini kazanmasıyla onların toplumdan kendilerini soyutlamaması ve özgüvenli olmaları amaçlanmaktadır. Burada aile ve öğretmen işbirliği çok önemlidir. Bireyi yapabileceği yönünde teşvik etmeli, bireye zaman vermeli ve fırsat tanımalıyız. Görme engelli bireylere gerekli olanaklar sağlanmalı ve diğer insanlarla arasındaki fırsat eşitsizliği ortadan kaldırılmalıdır. Böylelikle bu bireyler için hayat daha kolay yaşanılabilir olur ve görme büyük bir sorun olmaktan çıkar.