Dr.ayres duyu bütünlemesini kişinin kendi vucudundan ve çevreden gelen uyarıları vucudunu etkili
olarak kullanabilmek için gerçekleşen bir nörolojik organizasyon süreci olarak tanımlanmiştir
Duyu bütünleme duyu bütünleme terapisinin en önemli prensibi çocuga amaçlı aktivitelerde
kullanabilmesi için duyuyu organize ve işleyebilme becerisinin kazandırılmasıdır
Terapist çocugun yeteneklerini ortaya çıkarabilecegi ancak tedavi sırasında meydana gelebilecek
tehlikelre karşı hazır olabilecegi güvenli bir odanın hazır bulunmasını sağlar.terapist çocuga
taktil,vestibüler ve propioeptif uyaranlarla ilgili Fırsatlar sunarak kendi kendine regülasyonun ,duyu
farkındalığı ve desteklerlede kulanabilmesi için duyuyu organize edebilmesi ve işleyebilme becerisinin
kazandırılmasıdır