Dil terapisti Dil Konuşma bozukluklukları alanında Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora yapmış
Konuşma Bozukluğu, Yutkunma, Kekemelik ses alanında tedavi amaçlı uygulamalar yapan sağlık
personelidir.

#dilterapisti #dilterapisinedir # dil terapisi